Hello world!

Dette er et eksperiment fra min side, jeg har aldri blogga og jeg følger sånn ca 2 blogger sporadisk.

planen er å skrive artikler om temaet linjestrid og hærkamp i stedet for å skrive et kompendie eller lignende. kompendier blir alltid utdatert. de blir alltid fordummet slik at ingen skal dette av lasset. de blir alltid forkortet slik at folk skal gidde å lese alt. de kan ikke korrigeres, og andre kan ikke komme med innspill. om man oppdager nye ting kan det ikke innkorporeres. jeg har innsett nå at kompendier er teknologisk utdaterte og ikke tilfredsstillende som formidlingsverktøy. derfor samler jeg alt i en blogg.

når jeg etter hvert finner ut av hvilke begrensninger og muliheter jeg har så kommer det antageligvis til å bli sånn at noen artikler får begrenset tilgang. noen for at bare Vikverir skal få tilgang på kunnskapen, slik at vi alltid er best, og andre for at utvalgte personer skal ha mulighet til å lese og kommentere/ foreslå endringer før det blir publisert. Det kan også hende at andre personer får mulighet til å poste artikler på denne bloggen. det får vi se på etter hvert.

jeg funderer også på et merkesystem, slik at dere som er dumme kan slippe å lese de mest nerdete funderingene mine. det får vi også se på etter hvert. kanskje det mulig å skape en slags alternativ kronologi i artiklene, det finner jeg ut av…

nuvell, det viktigste er gjort, jeg har tatt skrittet.

Advertisement
Hello world!